personen
  kies één van de twee genoemde opties

  of klik hier op kwartierstaten of op parentelen om te kiezen uit de thans beschikbare kwartierstaten dan wel parentelen

  alle genoemde personen zijn aan elkaar gerelateerd, door bloedverwantschap of door huwelijk

  de gegevens zijn gratis beschikbaar voor uw eigen gebruik

  versie 15-03-2019

  klik op    feedback om uw eventuele correcties en/of aanvullingen aan Jan Molenweg te e-mailen
startpagina
JanMolenweg.nl
genealogische sprokkelingen
optie 1
klik in het menu op    of op personen voor de namenlijst van alle personen die op deze site met een gezinsblad, kwartierstaat en/of parenteel figureren

optie 2
klik voor de betreffende namenlijst op een van de volgende meer dan gemiddeld voorkomende achternamen (inclusief eventuele varianten)


optie 1 - klik in het menu op    of op personen voor de namenlijst van alle personen die op deze site met een gezinsblad, kwartierstaat en/of parenteel figureren

optie 2 - klik voor de betreffende namenlijst op een van de volgende meer dan gemiddeld voorkomende achternamen (inclusief eventuele varianten): Abma - Amiabel - Arkenbout - Audier - Beijer - Berg - Blankenstein - Blok - Blokpoel - Boogerd - Borstlap - Coers - Foks - Groeneveld - Janse - Klok - Kotvis - Kramer - Kruik - Kwak - Langendoen - Man - Manintveld - Mannetje - Marion - Mechelse - Meenen - Noordermeer - Ockeloen - Onnes - Pijper - Plugge - Poldervaart - Scholtens - Slooten - Stolk - Toledo - Velde - Veldhuizen - Wolk - Zeijlmans